GDocBackup

GDocBackup

Miễn phí
GDocBackup xuất tất cả tài liệu của Google Documents
Người dùng đánh giá
5.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
0.5
Phiên bản mới nhất:
0.7.6 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
GDocBackup xuất tất cả tài liệu của Google Documents với địa phương khó-đĩa. Nó có một đơn giản hỗ trợ: cho mỗi tài liệu trong Google Docs, nó tải về những tài liệu nếu tài liệu không phải là món quà trên địa phương đĩa hay nếu nó có một cuộc hẹn khác.
Cho GDocBackup một cố gắng đánh giá được đầy đủ khả năng của nó!
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận